Geplaatst op Geef een reactie

5 Redenen Waarom EQ Belangrijker Is Voor Succes Dan IQ

Volgens mij kennen we allemaal wel van die momenten waarbij we achteraf denken, als ik dat had geweten, had ik het (sowieso) anders gedaan.

Vaak is de oorzaak van zo’n ‘verkeerde’ beslissing dat we ons ergens niet bewust van zijn.

Een aantal jaar geleden was er een periode waarin ik me totaal verslagen voelde.

De reden hiervoor was dat ik me een tijd lang omringde met negativiteit, wat ervoor zorgde dat ik niet nadacht over de mogelijkheden die er allemaal waren.

Het was niet dat de wereld zelf op dat moment zo slecht was, het was meer dat mijn mindset die negativiteit aantrok en ervoor zorgde dat ik mijn doelen niet haalde.

Een mindset die in directe relatie stond met een laag EQ.

Je kunt EQ ofwel emotionele intelligentie zien als het vermogen om de gevoelens en emoties van de mensen om je heen beter te begrijpen. 

In essentie komt emotionele intelligentie dus neer op het bewustzijn van onszelf en de wereld om ons heen.

Het was om die reden pas veel later dat ik me in het voorbeeld hierboven realiseerde dat ikzelf de oorzaak was voor die negativiteit in mijn leven.

Wat is emotionele intelligentie (EQ)?

Emotionele intelligentie is in 1964 voor het eerst als idee voorgesteld door Michael Beldoch. Het was een vrijwel geheel nieuw concept dat tot het boek van Daniel Goleman in 1995 niet echt in het bewustzijn van ‘het volk’ kwam.

Je kunt EQ zien als een vaardigheid mensen, inclusief jezelf, beter te begrijpen door communicatie, empathie, inlevingsvermogen en het begrijpen van andere mensen hun gevoelens en emoties en daarmee rekening te kunnen houden.

EQ bestaat uit 5 componenten

Het component dat het meest logisch is als eerste te noemen is zelfbewustzijn.

Zelfbewustzijn gaat over het vermogen je bewust te zijn van gevoelens, wat ze veroorzaakt en hoe je andere mensen hiermee beïnvloedt.

Dat brengt me bij het tweede punt namelijk, empathie, dat neerkomt op het vermogen om ons in te leven in de situatie van anderen.

Het derde component van EQ is zelfbeheersing, wat neerkomt op de mate waarin we in staat zijn onze gevoelens te controleren, zodat het onszelf en anderen om ons heen niet negatief beïnvloedt.

Al deze componenten hebben logischerwijs invloed op onze sociale vaardigheden, dat technisch gezien bestaat uit communicatie, lichaamstaal en de juiste manieren om ons te kunnen navigeren in het sociale domein.

De manier hoe we communiceren en ons gedragen komt vervolgens samen in onze persoonlijke waarden, een setje regels aan de hand van wat wij belangrijk vinden.

Deze persoonlijke waarden zijn essentieel voor de algehele manier hoe we onszelf ‘in de wereld’ zetten.

Signalen van een laag EQ

Er zijn een aantal signalen waaraan een laag EQ te herkennen is. In essentie komt het neer op het bewustzijn van onszelf en de wereld om ons heen.

Een hoog EQ, waarbij het algehele bewustzijn groot is, zorgt over het algemeen voor betere communicatie, emotionele controle en begrip.

Mensen met een laag EQ beschikken over het algemeen over minder assertiviteit, zijn gevoeliger voor stress, zijn zich minder bewust van emoties en in staat deze te controleren en blijven om die reden langer hangen in de negatieve dingen die ze overkomt.

Het beschikken over minder assertiviteit gaat over zowel het niet in staat zijn hetgeen te doen dat direct gewenst is, als stellen van duidelijke grenzen op basis van persoonlijke waarden.

Als de spanning rondom een bepaalde situatie stijgt, is het belangrijk in staat te kunnen zijn deze spanning en emotionele druk te doorbreken.

Mensen met een laag zelfbewustzijn vinden het over het algemeen lastig te analyseren welke gevoelens stress veroorzaken en zijn om die reden stressgevoeliger dan mensen met een hoger EQ.

Een ander signaal van een laag EQ is niet staat zijn emoties te herkennen en daarmee jezelf op een authentieke manier uit te drukken.

Diezelfde emoties leren ons over onze fouten en slechte ervaringen door bepaalde keuzes.

Een laag EQ laat om die reden weinig ruimte voor nieuwe ervaringen omdat negatieve emoties een belemmering zijn in de keuze een risico te nemen.

Andere signalen die je op zou kunnen pikken bij mensen met een laag EQ is een kort lontje.

Het feit dat ze zich vaak aangevallen voelen en zichzelf en hun emoties lastig onder controle kunnen houden.

Het aangevallen gevoel heeft vaak te maken met de slechte communicatieve vaardigheden en de rest met een laag zelfbewustzijn.

Het niet begrijpen hoe je emoties werken maakt het lastig emotionele triggers te vermijden.

Mensen met een laag EQ vinden zichzelf om die reden vaak betrokken in drama of ruzie, iets waar ze door hun matige communicatieve vaardigheden een mindere mate van controle over hebben.

Het zijn die matige communicatieve vaardigheden die dan weer de oorzaak zijn van misverstanden of ruzie.

Mensen met een laag EQ zijn vervolgens over het algemeen in mindere mate bereid de verantwoordelijkheid over dit soort situaties te nemen.

Herkenbaar?

“Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties te herkennen en te begrijpen en dit bewustzijn te gebruiken om je gedrag en relaties te beheren.” — Dr. Travis Bradberry

5 Redenen Waarom EQ Bepalend Is Voor Je Succes

#1: Ontwikkelt meer zelfbewustzijn

Het is vrijwel onmogelijk onze beste kant te laten zien als we niet weten wat sterke kanten zijn.

Het creëren van meer zelfbewustzijn is om die reden cruciaal voor succes in zowel professioneel als persoonlijk gebied. Zonder zelfbewustzijn en zelfcontrole kunnen we enkel hopen dat er een goeie bui voorbijkomt.

Dit is afwachtend gedrag, reactief op en afhankelijk van de situatie en daarom onbetrouwbaar.

Het bewust worden van onze gevoelens zorgt voor meer controle en helpt ons op die manier te presteren op een hoger niveau.

Meer zelfbewust is te realiseren door doormiddel van het aannemen van rituele die het brein stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld een ochtendroutine zijn waarbij je bijvoorbeeld een moment neemt om te mediteren of het visualiseren van je dromen en doelen.

Houd het simpel, zo voorkom je onnodige weerstand.

Mijn ochtend routine bestaat uit het drinken van een glas water, een douche met een koud einde en tot slot een 10 tot 15 minuten meditatie. Hierbij herinner ik mijzelf waar dankbaar voor ben, visualiseer ik mijn doelen en neem me voor om die dag mijn beste zelf te laten zien!

Dit werkt enorm krachtig.

Je verteld je brein namelijk meteen aan het begin van de dag dat het klaar moet staan met energie en focus!

In het begin zal het lastig zijn zo’n routine consistent uit te voeren maar net als met alle nieuwe dingen valt de weerstand weg naarmate het een gewoonte wordt.

#2: Ontwikkelt empathie & inlevingsvermogen

Niet alleen effectief voor het (beter) begrijpen van andere mensen, maar vaardigheid die over het algemeen enorm belangrijk is voor het creëren van een leven vol succes.

Door onszelf in te beelden hoe de situatie zou zijn door de ogen van een ander, brengen we onszelf in de positie tactische en verantwoordelijke manier keuzes te maken.

“Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden” – Stephen R. Covey

#3: Vergroot zelfbeheersing

Dit is waar we het begrip over waarom we doen wat we doen omzetten in de controle over ons gedrag en voorkomen dat we meegesleept worden door onze emoties.

Een hoog niveau van zelfbeheersing helpt ons op die manier om beter te presteren.

Dit in het bijzonder als we iets doen dat ons enorm uitdaagt in ons kunnen en werkt om die reden grensverleggend.

Je kunt zelfbeheersing ontwikkelen door jezelf bewust te worden van stressvolle situaties.

Vertel jezelf kalm te blijven, wat er ook gebeurt en focus op je ademhaling. Door de positieve werking op het zenuwstelsel kan een diepe ademhaling het gevoel van stress aanzienlijk verminderen.

#4: Verbetert sociale vaardigheden

Samen met empathie zijn dit dé twee vaardigheden als het gaat om netwerken, het creëren van autoriteit en aantrekkingskracht en het bouwen van belangrijke en betekenisvolle relaties.

Met sociale vaardigheden bedoel ik het vermogen gesprekken te beïnvloeden door gespreksvaardigheden, tonaliteit, lichaamstaal en oogcontact.

Het beheersen hiervan geeft ons als het ware het gereedschap om een impactvolle en positieve invloed uit te oefenen op gesprekken en situaties.

Een essentieel punt voor succes dus.

#5: Vermindert stress

Een hoog EQ geeft ons de controle om stressvolle situaties te breken.

Stress weerhoudt ons er in veel situaties van om helder na te kunnen denken en is dus een oorzaak van een matig prestatieniveau op het werk.

Net als negativiteit, werkt stress aanstekelijk.

Door stress te verminderen, verminderen we meteen het stressniveau van de mensen om ons heen.

In team verband werkt dit motiverend voor iedereen en het is om die reden een essentieel element voor het uitstralen van charisma en zelfverzekerdheid.

Uit een onderzoek gedaan onder 1014 werknemers, 53% zei dat stress de relatie met collega’s ondermijnd. De andere 47% zei dat stress een negatieve invloed heeft op het vermogen om de juiste keuzes te nemen.

Kortom, stress is iets dat we te allen tijde moeten zien te vermijden!

“No doubt emotional intelligence is rarer than book smarts, but my experience says it is actually more important in the making of a leader. You just can’t ignore it.” – Jack Welch

Hoe ontwikkel je een hoger EQ?

Ik geloof sterk dat het leven een constant proces is waarin we stapje voor stapje proberen te verbeteren.

Gelukkig is EQ, anders dan IQ, een aspect dat met de juiste oefeningen te verbeteren is.

Het voornaamste element hierbij is het verhogen van ons zelfbewustzijn, zodat we onze gevoelens en die van de mensen om ons heen leren te herkennen.

Je kunt in dit proces de volgende dingen proberen te doen:

Word je bewust van je gevoelens

Een goeie eerste stap is je verder bewust te worden hoe je je voelt. Welke emoties ervaar je en wat is daar de oorzaak van?

Als je eerdere artikelen van mij gelezen hebt weet je dat dit je kan helpen van je negatieve gevoelens af te helpen.

Stel je hebt een conflict met iemand en er ontstaat spanning. Wat was daar eigenlijk de reden van?

Het begrijpen van de oorzaak die die spanning veroorzaken kunnen je namelijk in de toekomst helpen beter om te gaan met dit soort situaties of zelfs helemaal te voorkomen.

Dit werkt niet alleen voor negatieve dingen.

Het bewust zijn van de oorzaak van bijvoorbeeld ons geluk kan heel bevrijdend zijn.

We kunnen dan proactief op zoek gaan naar meer van dit soort situaties of gedachten die dit soort positieve gevoelens veroorzaken.

Of je wel of niet gelukkig bent op een bepaald moment, hangt vaak af of je kiest om je te focussen op het positieve of negatieve.

We kunnen bijvoorbeeld nagaan wat de oorzaak is van de positieve momenten op ons werk of (sociale activiteiten) en op die manier meer van dit soort momenten op een proactieve manier creëren.

In plaats van dat het ons allemaal overkomt geeft het begrijpen van onze emoties ons de volledige controle over onze emoties terug.

Dus ja, met zo’n strategie nemen letterlijk zelf de regie weer in handen!

Probeer beter te luisteren

Een van de meest gemaakte fouten die mensen maken in gesprekken en het maken van nieuwe connecties is dat ze niet goed luisteren.

Ze wachten in plaats daarvan hun beurt af om weer wat te kunnen zeggen.

Een van de belangrijkste regels voor het ontwikkelen van goede communicatieve vaardigheden is gek genoeg luisteren.

Het is normaal voor mensen met hun hooft te knikken en net te doen alsof ze het begrijpen terwijl ze volledig begrijpen wat de persoon tegenover hun eigenlijk bedoelt.

Ze doen het meer uit formaliteit tot ze weer de beurt krijgen wat te zeggen.

Als je van jezelf weet dat je dit weleens doet, realiseer je dan dat je mensen het gevoel kunt geven niet begrepen te worden, wat het creëren van waardevolle connecties in de weg kan zitten.

Het is in het bijzonder een slechte eigenschap bij het creëren van vriendschappen en romantische relaties.

De eerste keer dat ik me hier echt bewust van werd was toen ik het boek “How to win friends and influence people” gelezen had.

Om deze slechte eigenschap te ‘tackelen’, vergeet wat je wil zeggen en focus je aandachtig op wat degene tegenover je te zeggen heeft. Focus je enkel en alleen op de belangrijke punten die een ander te zeggen heeft.

Om diegene vervolgens echt het gevoel te geven dat je luistert, herhaal af en toe het een laatste woord van de zin.

Deze gesprekstechniek wordt ook wel “papagaaien genoemd”.

Door het herhalen van de belangrijke dingen zal je merken dat je niet alleen zelf beter begrijpt wat er gezegd wordt, maar bevestig je naar de andere dat je aandachtig luistert.

Ikzelf vind dit een essentiële gesprekstechniek waarmee je zonder heel veel te doen betekenisvolle gesprekken en diepere connecties creëert.

Geloof me, er is niets leuker dan van iemand anders te horen dat ze je een enorm interessante gesprekspartner vinden zonder al te veel te zeggen.

Dit komt omdat mensen die aan het woord zijn zich nooit vervelen.

Pauzeer voordat je reageert

Als je oprecht en aandachtig geluisterd hebt en het is tijd om te reageren, wacht dan even en probeer te begrijpen wat iemand zegt, in plaats meteen te reageren.

Je geeft jezelf op die manier de kans om met een weloverwogen en begripvolle reactie te komen.

Je kent het wel, van die mensen, situaties of discussies waarin emoties te leiding nemen. Dit soort gesprekken worden in zo’n geval vaak geleidt door emotioneel geladen en daarmee impulsieve reacties.

Door te pauzeren voor je reageert creëer je jezelf de kans om op een doordachte en gepaste wijze te reageren en zonder enig emotionele belasting.

Let om non-verbale communicatie

Ken je de uitspraak dat 10% van onze communicatie is wat we zeggen en 90% hoe we het zeggen? Non-verbale communicatie heeft een aanzienlijk aandeel in die 90%.

Enig idee wat je lichaamstaal uitstraalt als je een bepaalde emotie of gedachte hebt?

Door beter te begrijpen hoe ons lichaam op verschillende emoties reageert, kunnen we beter controleren hoe we ons voelen.

Lichaamstaal is een krachtige manier om een negatief gevoel te veranderen in een positieve.

Het aannemen van een andere houding kan namelijk zo’n zelfde verandering in onze gemoedstoestand teweegbrengen.

Stel we zijn enorm zenuwachtig voor een belangrijke afspraak en we een zelfverzekerde houding aannemen, vertellen we ons brein dat er niks is om bang voor te zijn.

Als we lachen, vertellen we ons brein dat er niks is om bang of verdrietig voor te zijn.

Observeer de mensen om je heen

Een bewuste benadering kan ons een beter inzicht geven in waarom we doen wat we doen.

Net zoals onszelf beter observeren ons bewuster maakt van onze eigen gevoelens, zal het observeren van anderen ons beter doen laten begrijpen hoe andere mensen zich voelen. Zonder dit inzicht kunnen we de problemen die ons leven in de weg zitten nooit oplossen.

Het is het bewustzijn van ons gedrag dat ons naar de oorzaak van negatieve en incorrect gedrag wijst.

Opletten hoe mensen reageren op de manier hoe wij ze benaderen, geeft ons de mogelijkheid die benadering aan te passen tot we de gewenste reactie ontvangen.

Al deze punten zijn tegelijkertijd de basis voor meer charisma en zelfvertrouwen.

Peace.

Geplaatst op Geef een reactie

4 Krachtige Manieren Om Je Zelfvertrouwen Te Vergroten Als Ondernemer

Vraag jij je wel eens af hoe bepaalde mensen aan zoveel zelfvertrouwen komen en ben je benieuwd hoe jij je zelfvertrouwen vergroten kan maar denk je dat dit eigenlijk onmogelijk is?

Zou het niet geweldig zijn om ook zo’n sterk zelfvertrouwen te hebben elke dag weer?

Geen zorgen.

Zelfvertrouwen is net zoals zo veel andere dingen een vaardigheid die aan te leren is.

Ons gedrag is over het algemeen een reflectie van ons zelfbeeld, de manier hoe we onszelf zien en in hoeverre we in onszelf geloven en denken waartoe we in staat zijn en dat kan twee kanten op gaan.

We kunnen onszelf bepaalde gewoontes aanleren die ons zelfbeeld en zelfvertrouwen zowel verzwakken als versterken.

Het komt neer op een eenvoudige vraag: als je niet in jezelf gelooft, waarom zou een ander dat dan wel doen?

Dus, als je een positief zelfbeeld en sterk zelfvertrouwen wilt creëren, moet je beginnen met het aannemen van gedrag die nieuwe signalen naar het zenuwstelsel stuurt.

Dit werkt als een visuele cirkel.

Het aanleren van goede gewoontes kan jouw zelfbeeld en daarmee jouw zelfvertrouwen dus snel doen versterken.

Zelfverzekerd ondernemen

Hieronder staan 4 krachtige manieren beschreven die je kunt gebruiken jouw zelfvertrouwen te versterken. Lees ze niet alleen door maar pas ze toe op een dagelijkse basis en begin vandaag!

Begin met het doen alsof je over een sterk zelfvertrouwen bezit zodat je vervolgens in dit gedrag kunt doorgroeien.

“Self confidence is the source of all great success and achievement”. – Tony Robbins

#1: Wees voorbereid op het onverwachte

Het leven is vol uitdagingen en er zijn tijden wanneer het moeilijk is om ons zelfvertrouwen sterk te houden.

Wees voorbereid.

Hiermee bedoel ik vooral wees voorbereid op kansen maar ook op tegenslagen. Een manier om je voor te bereiden is het creëren van een heldere visie. Focus je op vaardigheden waarmee je kansen kunt pakken als ze zich aanreiken en jezelf kun weren in moeilijke tijden.

Ook handig om te lezen: De 5 voornaamste gewoontes voor bloggers

De wetenschap dat niks je kan gebeuren in je achterhoofd zal het zelfvertrouwen doen versterken.

Een goede oefening hiervoor is het maken van een lijstje van dingen in je leven waar je dankbaar voor bent. Voeg daaraantoe welke vaardigheden je inmiddels al bezit en welke vaardigheden goed zouden zijn nog te ontwikkelen zodat je in de toekomst in staat bent kansen te grijpen en tegenslagen te weren.

In tijden van onzekerheid is dit een mooi middel om op terug te vallen en voorkom je dat je onvoorbereid door het leven gaat.

#2: Blijf weg van negativiteit en breng de positiviteit

Dit is het moment om je sociale kring te evalueren. Ga na welke mensen waarde toevoegen aan je leven. Voor degene die daarbuiten vallen, jou naar beneden brengen en jouw zelfvertrouwen schade, wil ik je adviseren te overwegen ze naar de laatste prioriteit brengen.

Een korte pauze van Thomas de klager kan een enorm verschil maken en zal de weg naar een sterker zelfvertrouwen goed doen.

Stop met je alleen te focussen op problemen in je leven en in plaats daarvan begin je te focussen op alle oplossingen, mogelijkheden en met het maken van positieve veranderingen.

Wees positief, zelfs als je het nog niet echt voelt.

Voeg wat positieve enthousiasme aan de gesprekken die je met andere mensen hebt en laat zien dat je opgewonden bent over je leven.

 “One important key to success is self-confidence. An important key to self- confidence is preparation.”Arthur Ashe

#3: Verbeter jouw lichaamstaal en image

Dit is waar houding, lachen, oogcontact en de manier van spreken aan bod komen. Alleen het eenvoudig truckje om je schouders iets terug te trekken kan anderen al de indruk geven dat je een sterk zelfvertrouwen hebt.

Iets anders wat je altijd kunt doen is lachen. Door te lachen zal je je niet alleen beter voelen, maar zal ervoor zorgen dat anderen zich comfortabeler voelen.

Ik bedoel, van iemand met een goede houding en een glimlach verwacht je toch dat die zelfverzekerd is?

Precies.

Als je daarbij mensen ook nog eens in de ogen aankijkt, zonder verlegen naar de grond weg te kijken heb je de basis te pakken. Het idee hiervan is dat als mensen een andere perceptie over jouw hebben, zich anders naar je gaan gedragen.

Dit werkt als een visuele cirkel.

Zodra je positieve reacties vanuit omgeving krijgt, ga je je hierna gedragen. Dit is waarom dit zo goed werkt, simpel toch?!

#4: Onthoud dat falen niet bestaat en verwijder de negatieve stemmen in je hoofd

Een zwak zelfvertrouwen wordt vaak veroorzaakt door negatieve gedachten die door ons brein op een eindeloos spoor lopen.

Als je hiernaar luistert en jezelf constant tegenhoudt door tegen jezelf te zeggen dat je niet goed genoeg, niet mooi genoeg, niet slim genoeg, niet aantrekkelijk genoeg bent dan wordt dit automatisch realiteit.

Je bent wat je denkt en dat is bij negatieve gedachten niet goed.

Het volgende moment dat je een negatieve gedachte hebt dat zegt dat je iets niet kan of niet goed genoeg bent, probeer het om te schakelen naar een positieve.

Ik weet het, het is lastig maar beloof me dat je nooit op zult geven. En beloof me dat je nooit op het punt komt waar je een nederlaag accepteert. Er is een oplossing voor alles, dus waarom zou je de handdoek in de ring gooien?

Succes is een enorme zelfvertrouwen versterker en ligt altijd aan het einde van de tunnel!

Ciao,

Tom